เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดวังหม้อ จ.แพร่

    ชื่อสถานที่ : วัดวังหม้อ

    ที่ตั้ง :ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

    ข้อมูล : วัดวังหม้อ ถือเป็นวัดที่สำคัญ ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ซึ่งมีการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงาม

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.50MB