นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 5,462 คน

สถานที่สำคัญ

วัดวังหม้อ จ.แพร่

13 กุมภาพันธ์ 2562 190 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : วัดวังหม้อ

ที่ตั้ง :ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ข้อมูล : วัดวังหม้อ ถือเป็นวัดที่สำคัญ ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ซึ่งมีการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงาม

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
026.jpg109.13 KB   แสดงภาพ
021.jpg132.34 KB   แสดงภาพ
024.jpg64.29 KB   แสดงภาพ
023.jpg101.08 KB   แสดงภาพ
025.jpg72.86 KB   แสดงภาพ
027.jpg96.64 KB   แสดงภาพ
028.jpg84.09 KB   แสดงภาพ
029.jpg93.22 KB   แสดงภาพ
022.jpg125.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา