นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 7,149 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้าวเกรียบธัญพืช

13 กุมภาพันธ์ 2562 147 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อผลิตภัณฑ์ :ข้าวเกรียบธัญพืช

คำโฆษณา : ข้าวเกรียบธัญพืช มีคุณค่าทางอาหาร

ประเภท OTOP : 3 ดาว

รายละเอียด : -

ราคา :- บาท

ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพตำบลร้องกวาง

ติดต่อ :นางสุมาลย์ เสนาเหนือ เลขที่ 10 กาดใต้ หมู่ 12 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทร : 08-9999-6054

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
6401.jpg64.52 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา