เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่บนถนน ยันตรกิจโกศล ทางหลวงหมายเลข 101 เลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลร้องกวางมีพื้นที่รับผิดชอบ 73.24 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขตตำบลร้องกวาง , เขตตำบลแม่ทราย
ทิศใต้ติดต่อกับเขตตำบลร้องเข็ม , ตำบลแม่ยางตาล, ตำบลน้ำเลา, ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตตำบลทุ่งศรี , ตำบลร้องกวาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลร้องกวาง , ตำบลแม่ยางฮ่อ

ลักษณะประเทศ

เทศบาลตำบลร้องกวาง มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงและลาดต่ำลงไปด้านตะวันออกชุมชนเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีลำเหมือง แม่น้ำ ส่วนด้านตำวันตก เป็นที่ดอน เป็นป่าโปร่ง ค่อนข้างขาดน้ำ ส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่า


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุด ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)จำนวนครัวเรือน
ชายหญิงรวม
6,1136,71212,8255,897


จำนวนครัวเรือน และประชากรในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง

แยกเป็นรายหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน 3 ตำบล

ตำบลร้องกวาง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านร้องกวาง360417777541
2บ้านร้องกวาง327424751517
4บ้านกาศผาแพร่160178338146
5บ้านวังโป่ง315315630220
7บ้านร้องกวาง233292525283
9บ้านร้องกวาง324357681503
12บ้านกาศใต้11312123486
13บ้านร้องกวาง314338652550
รวม 8 หมู่2,146 2,4424,5882,849

ตำบลร้องเข็ม

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านร้องเข็ม255269524223
2บ้านร้องเข็ม169174343123
3บ้านน้ำโค้ง359326685204
4บ้านดอนมูล377439816261
5บ้านใหม่จัดสรร236237473172
6บ้านปากทาง352357709511
7บ้านร้องเข็ม258294552179
8บ้านหัวดง176187363124
9บ้านร้องเข็ม262299561180
รวม 9 หมู่2,444 2,582 5,0261,977

ตำบลทุ่งศรี

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังหม้อ346379725228
2บ้านผาราง394368762223
3บ้านทุ่งศรี138190328125
4บ้านต้นเดื่อ363426789257
5บ้านปากทาง282325607238
รวม 5 หมู่1,5231,688 3,2111,071

* หมายเหตุ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลร้องกวาง ณ เดือน เมษายน 2559
0.01s. 0.75MB