ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 47,794 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ต.ค. 62สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
27 มิ.ย. 62รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ แชร์  
27 มิ.ย. 62สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์. แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา