เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 25612152
รายงานผลการจัดซื้อหาพัสดุประจำปี 2561146
สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุรายเดือน147
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี หรือจัดหาพัสดุปี 61149

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB