เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ119
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561195
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA199
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611098
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน992
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์198
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์1106
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.1144

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB