นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 7,158 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ปีงบประมาณ 2561

5 ตุลาคม 2561 168 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.329.73 KB ดาวน์โหลด
.65.34 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา