นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 7,141 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนักศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 92 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเรื่มจากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนัสศักดิ์ ถึงทางแยกบ้านนายสุธรรม เข็มสกุล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.378.15 KB ดาวน์โหลด
.62.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา