เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน เริ่มจากทางแยกเชื่อมทางหลวงสายโจ้โก้แม่หล่าย - ร้องเข็ม ถึงบ้านนางชนันพร ชลชนะ บ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แชร์
เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB