เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรี

แชร์
เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB