เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง สถานที่ก่อสร้าง จากหอพักกนกพันธ์ หมู่ที่ 13 ไปทางทิศ

แชร์

แบบสรุปราคากลาง
ประกาศ
เอกสาร
แบบ ปปช

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB