เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ราคากลาง ขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว จำนวน 16 ช่วง รวมความยาวไม่น้อยกว่า 3,416.00 เม

แชร์

ราคากลาง ปร.4-6 แบบ บก02
ประกาศเชิญชวน

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB