เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนักศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเรื่มจากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนัสศักดิ์ ถึงทางแยกบ้านนายสุธรรม เข็มสกุล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB