เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณหน้าบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากทางแยกบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา ถึงทางแยกบ้านนางสุกัญญา สุธรรม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรผิวหนา 0.05 เมตร ความยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB