เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านร้องกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลร้องกวาง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านร้องกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลร้องกวาง จำนวน 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเริ่มจากสามแยกถนนร้องกวาง - แม่ยางโพธิ์ ถึงหน้าบ้าน
ร.ต.อ. สุขเสงี่ยม บุญยืน ผิวทางกว้าง 4.90 เมตร หนา 0.035 – 0.05 เมตร ยาว 203.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
รวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 998.80 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.อ.สุขเสงี่ยม บุญยืน ถึงหน้าบ้าน
นายมนูญ มูลศิริ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 229.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเริ่มจากทางแยกบ้านดาบตำรวจชาติชาย ถิ่นทรัพย์
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ร้องกวาง ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB