เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากทางเชื่อมถนนยันตรกิจโกศล ถึงสี่แยกบ่อน้ำทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มจากทางเชื่อมถนนยันตรกิจโกศลถึงสี่แยกบ่อน้ำทันใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๒๐ – ๕.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร
พร้อมผิวทางเชื่อมหนา ๐.๐๑ – ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรและทางเชื่อมรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้ำ ปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ เมตร และบ่อพักพร้อมท่อเชื่อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.02s. 0.50MB