เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกบ้าน ร.ต.อ.ธีรวิทย์ จันทร์ภิรมย์ ถึงสี่แยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องกวาง หมู่ที่ 2 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

ประกาศผู้ชนะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกบ้าน ร.ต.อ.ธีรวิทย์  จันทร์ภิรมย์ ถึงสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องกวาง หมู่ที่ 2 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง 
                    ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร
                    ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 272.00 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,888.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB