เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงิน แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4-6 โครงการ เจาะบ่อ บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

แชร์

ตารางแสดงวงเงิน
ปร.4
ปร.5
ปร.6

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB