เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้าง พนังเรียงหินยาแนวลำห้วยร้องกวาง ตั้งแต่บ้านนายธานี ป้อมคำ ถึงบริเวณหลังโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง

แชร์

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้าง

พนังเรียงหินยาแนวลำห้วยร้องกวาง ตั้งแต่บ้านนายธานี  ป้อมคำ ถึงบริเวณหลังโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ 9  ตำบลร้องกวาง

ก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนวตลิ่งกว้าง 2.00 เมตร  ยาวรวมสองข้าง 300.00 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB