นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 4,290 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนักศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 44 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเรื่มจากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนัสศักดิ์ ถึงทางแยกบ้านนายสุธรรม เข็มสกุล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.12 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา