นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 4,301 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชนบ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

19 พฤษภาคม 2563 76 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชนบ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบสะพาน กสช. 3/2526 พร้อมทางเชื่อม

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.258.49 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา