นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 6,797 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563

14 พฤษภาคม 2563 68 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.392.73 KB ดาวน์โหลด
.328.98 KB ดาวน์โหลด
.331.34 KB ดาวน์โหลด
.276.03 KB ดาวน์โหลด
.397.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา