เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง1915 พ.ย. 62
ประมวลภาพการประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2562512 พ.ย. 62
ประมวลภาพงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562612 พ.ย. 62
การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง1705 พ.ย. 62
รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562264 ต.ค. 62
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่162 ต.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงาน หนาวนี้ที่ร้องกวาง 441 ต.ค. 62
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย429 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)536 ส.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)402 ส.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา)5611 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกค.62471 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่3725 มิ.ย. 62
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4920 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3719 มิ.ย. 62
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25626718 มิ.ย. 62
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 25628324 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 25626424 พ.ค. 62
อบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ6922 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7822 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB