เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง 1111 มี.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี504 ก.พ. 63
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษกิจพอเพียง214 ก.พ. 63
พ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง2030 ม.ค. 63
ประมวลภาพการประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 25629712 พ.ย. 62
ประมวลภาพงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 256210612 พ.ย. 62
การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง3585 พ.ย. 62
รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 25621134 ต.ค. 62
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่852 ต.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงาน หนาวนี้ที่ร้องกวาง 1011 ต.ค. 62
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย1399 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)836 ส.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)672 ส.ค. 62
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 256213924 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 256211224 พ.ค. 62
อบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ10722 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก13922 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)1333 พ.ค. 62
โครงพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 25626624 เม.ย. 62
ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 25621069 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB