ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 47,863 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
2 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
11 พ.ย. 63การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง ตำแหน่งผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง แชร์  
3 ส.ค. 63รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ แชร์  
1 ก.ค. 63รับโอนพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน แชร์  
24 มิ.ย. 63ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง (ครั้งที่ 1) แชร์  
25 พ.ค. 63การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
16 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
21 ก.พ. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
29 ม.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
15 ม.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
17 ธ.ค. 62การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
25 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง แชร์  
11 ก.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) แชร์  
1 พ.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกวิชาสังคมศึกษา) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา