นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 7,156 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น 2563 ประเภท สุดยอดผู้นำท้องถิ่น

24 กรกฎาคม 2563 8 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง รับประกาศเกียรติคุณรางวัล ,"สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" สาขาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน "พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม" รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โณงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.450.91 KB   แสดงภาพ
.394.67 KB   แสดงภาพ
.437.85 KB   แสดงภาพ
.373.62 KB   แสดงภาพ
.458.75 KB   แสดงภาพ
.696.36 KB   แสดงภาพ
.587.08 KB   แสดงภาพ
.449.64 KB   แสดงภาพ
.402.16 KB   แสดงภาพ
.497.70 KB   แสดงภาพ
.421.76 KB   แสดงภาพ
.386.29 KB   แสดงภาพ
.469.74 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา