นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 4,365 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวางและผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564

29 ธันวาคม 2563 9 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ออกเยี่ยมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวางและผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.84.78 KB   แสดงภาพ
.89.56 KB   แสดงภาพ
.82.95 KB   แสดงภาพ
.92.20 KB   แสดงภาพ
.94.15 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา