นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 4,366 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเย็นอ.ร้องกวาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

5 มกราคม 2564 9 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเย็นอ.ร้องกวาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
........เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเนื่องในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเย็นอำเภอร้องกวาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
...........ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำผู้บริหาร สมาชิดสภาเทศบสลตำบลร้องกวาง พนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรม
.........นอกจากนั้นยังมีได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ปลัดอำเภอ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.162.67 KB   แสดงภาพ
.237.59 KB   แสดงภาพ
.201.75 KB   แสดงภาพ
.218.20 KB   แสดงภาพ
.221.33 KB   แสดงภาพ
.255.82 KB   แสดงภาพ
.306.81 KB   แสดงภาพ
.412.68 KB   แสดงภาพ
.201.06 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา