นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 7,119 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี

4 กุมภาพันธ์ 2563 250 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

เทศบาลตำบลร้องกวาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.143.04 KB   แสดงภาพ
.157.51 KB   แสดงภาพ
.127.90 KB   แสดงภาพ
.304.51 KB   แสดงภาพ
.357.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา