นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 7,120 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษกิจพอเพียง

4 กุมภาพันธ์ 2563 106 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษกิจพอเพียง ณ อ.เชียงกลางและดูเรื่องไผ่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.น่าน

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.489.50 KB   แสดงภาพ
.534.38 KB   แสดงภาพ
.556.50 KB   แสดงภาพ
.472.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา