นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 4,291 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง

30 มกราคม 2563 103 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลร้องกวาง และอปท.ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง นำโรบอทมาพ่นละอองหมอกควัน พร้อมกับรถบรรทุกน้ำของอปทในเขตอำเภอร้องกวาง จำนวน 10 คัน ณที่หน้าสนามสำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.516.49 KB   แสดงภาพ
.745.80 KB   แสดงภาพ
.745.80 KB   แสดงภาพ
.370.93 KB   แสดงภาพ
.350.81 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา