นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 6,826 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562

4 ตุลาคม 2562 262 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
นายกสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง รับรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562” จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.81.55 KB   แสดงภาพ
.61.61 KB   แสดงภาพ
.80.96 KB   แสดงภาพ
.63.76 KB   แสดงภาพ
.85.31 KB   แสดงภาพ
.89.33 KB   แสดงภาพ
.47.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา