นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 4,364 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

2 ตุลาคม 2562 158 ครั้ง จตุพงศ์ อัฐวงศ์ แชร์  

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

        นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ต้อนรับท่านกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของจังหวัดแพร่ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.283.97 KB   แสดงภาพ
.534.33 KB   แสดงภาพ
.336.19 KB   แสดงภาพ
.269.01 KB   แสดงภาพ
.369.01 KB   แสดงภาพ
.349.81 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา