ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 47,864 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64การให้บริการ ในรูปแบบ one stop service ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แชร์  
1 เม.ย. 64งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ "ปีใหม่เหมือง"ประจำปี 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร้องกวางและนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศเชิญชวนเลือกตั้ง แชร์  
19 ก.พ. 64รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง และนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง แชร์  
13 ม.ค. 64มอบอุปกรณ์จราจร กรวยขนาดใหญ่อย่างดีและไฟกระพริบตั้งด่านให้สภ.ร้องกวาง แชร์  
5 ม.ค. 64กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเย็นอ.ร้องกวาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) แชร์  
4 ม.ค. 64ต้อนรับท่านปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
29 ธ.ค. 63เยี่ยมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวางและผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564  แชร์  
21 ต.ค. 63ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน แชร์  
2 ต.ค. 63เทศบาลตำบลร้องกวาง มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ แชร์  
24 ก.ค. 63รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น 2563 ประเภท สุดยอดผู้นำท้องถิ่น แชร์  
11 มี.ค. 63แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง  แชร์  
4 ก.พ. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี แชร์  
4 ก.พ. 63กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษกิจพอเพียง แชร์  
30 ม.ค. 63พ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
12 พ.ย. 62ประมวลภาพการประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 54 รายการ
เปลี่ยนภาษา