เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน

แชร์

เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกับอสม.ในพื้นที่ ออกสำรวจการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และติดตามการทิ้งขยะหน้าบ้านหลังคัดแยกแล้ว รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อให้การคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างยั้งยืน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB