เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 562 โดยมีนายสุรสิทธิ์  เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้รู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB