เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

แชร์

 เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ   จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 250 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจรของเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อไป


 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB