เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายสุรสิทธิ์  เพชรปิตุพงษ์ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และแกนนำสุขภาพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป 


 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB