เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะติดตามประเมินผล โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ปี 2

แชร์

 เทศบาลตำบลร้องกวาง ต้อนรับต้อนรับคณะติดตามประเมินผล โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ปี 2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปี 2561 ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ 13 ต.ร้องกวาง และศูนย์การจัดการขยะครบวงจร เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีนายสุรสิทธิ์  เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นตัวแทนต้อนรับคณะติดตามประเมินผล ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB