เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

แชร์

กองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุ โรงเรียนคนฮักวัดทุ่งศรี ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครเชียงราย และรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ มหาลัยวัยที่สาม


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB