เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธี โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 กลุ่มสี และมีกิจกรรมร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB