เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

แชร์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักคุณค่าของต้นเองและรักต้นเองมากขึ้น


 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB