เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

 เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสมดุล สมวัย และเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีการแสดงความสามารถของน้อง ๆ นักเรียน การเล่นกิจกรรมตามฐาน การแสดงเครื่องบินเล็ก การจัดเครื่องเล่นสวนสนุก และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองในอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหน่วยงาน ห้างร้าน  ต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน


 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB