เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลร้องกวาง และอปท.ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง นำโรบอทมาพ่นละอองหมอกควัน พร้อมกับรถบรรทุกน้ำของอปทในเขตอำเภอร้องกวาง จำนวน 10 คัน ณที่หน้าสนามสำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB