เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

แชร์

นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรางวัลผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากการที่ได้ส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เข้าร่วมประกวดตามโครงการ และนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้รับโล่ห์รางวัล ผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB