เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายรังสรรค์ ยอดแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนพบปะและให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงด้านการดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำ ลดภาวะโรคซึมเศร้าในวัยชรา และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB