เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แชร์

เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกับอำเภอร้องกวาง และจิตอาสาอำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะ ระยะที่ ๑ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 2๒ พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณเทศบาลตำบลร้องกวาง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB