นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 4,363 คน

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กุมภาพันธ์ 2562 448 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

 เทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ   จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 250 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจรของเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อไป


 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.150.38 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา