นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 6,814 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง

8 กุมภาพันธ์ 2562 383 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายสุรสิทธิ์  เพชรปิตุพงษ์ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และแกนนำสุขภาพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป 


 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.147.71 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา