นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 7,133 คน

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะติดตามประเมินผล โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ปี 2

8 กุมภาพันธ์ 2562 367 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

 เทศบาลตำบลร้องกวาง ต้อนรับต้อนรับคณะติดตามประเมินผล โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ปี 2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปี 2561 ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ 13 ต.ร้องกวาง และศูนย์การจัดการขยะครบวงจร เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีนายสุรสิทธิ์  เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นตัวแทนต้อนรับคณะติดตามประเมินผล ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.146.13 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา